top of page

Bli med i gruppa for fredspolitikk!


Norges Fredslag er en fredspolitisk endringsaktør. Vi vil bidra til at samfunnet skal løse sine konflikter ikke-voldelig, blant annet gjennom å begrense voldsmaktens rolle i verden.For å være med i gruppa, ta kontakt med oss!

Fredslaget jobber politisk innenfor relevante områder som norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, nedrustningsprosesser og internasjonal våpenhandel og krigsprofitt. Vi følger også aktuelle og pågående kriger og konflikter, og vi støtter opp om ikkevoldsinitiativer.

Enkelte tema vi jobber med er:

  1. Våpenhandel og norsk våpeneksport

  2. Eksport til udemokratiske og undertrykkende regimer

  3. Atomvåpen

  4. Droner (se også vår blogg om dronekrigen i Pakistan og Jemen)

  5. NATO

  6. Nobels fredspris

  7. Økonomisk militærnekt/Fredsskatt

#Fredspolitikk

bottom of page