top of page

Vil du bli en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter?

Norges Fredslag er medlem av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter. Kampanjens hovedmål er etablere et juridisk instrument mot utvikling og bruk av autonome våpen uten meningsfull menneskelig kontroll. Da snakker vi om autonome våpensystem, som vil kunne identifisere og angripe levende og statiske mål, uten at menneske har noen meningsfull kontroll over denne beslutningen eller handlingen.

I 2014 startet FN opp arbeid med Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS). Arbeidet går under FNs Våpenkonvensjon, som også kalles konvensjonen om inhumane våpen. Konvensjonens formål er å utvikle regler for spesifikke våpen, enten ved totalt forbud mot bruk av visse våpen, eller ved å regulere bruken av visse våpen. På den måten får humanitærrettens prinsipper konkret uttrykk i traktatform. Konvensjonen trådte i kraft i 1983, som et tillegg til Genèvekonvensjonene. Statene anerkjente med andre ord at Folkeretten ikke kunne være et statisk lovverk, men et lovverk vi kan trenge å forsterke i møte med ny teknologi.

Statspartene til FNs konvensjon om inhumane våpen, som også inkluderer Norge, har diskutert autonome våpensystemer siden 2014. De første årene var ekspertmøtene uformelle, men fra 2017 har møtene vært formelle Ekspertgruppe-møter (GGE). Det betyr at statene skal møte med relevante eksperter i sine delegasjoner, som skal gjøre de i stand til å diskutere ulike tekniske løsninger.

Norge har så langt ikke sendt eksperter med i sin delegasjon. En trolig årsak til det er at Norge ikke har arbeidet nok med innhold på hjemmebane. Til nå har 30 land gått inn for å forby utvikling og bruk av fullt autonome våpensystemer i denne FN-prosessen, og det er økende konsensus i FN om at vi må beholde menneskelig kontroll over våpensystemets kritiske funksjoner.

Norske politikere bør prioritere dette utenriks- og sikkerhetspolitiske arbeidet. Norges Fredslag har deltatt på møtene under FNs Våpenkonvensjon siden 2014 og jobber for å løfte saken i Norge.

Ønsker du å bli aktiv i denne temagruppen, ta kontakt med oss på post@fredslaget.no

bottom of page