Fred og Miljø

Denne temagruppen tar sikte på å undersøke sammenhengen mellom miljøutviklingen og dens effekter på global fredelig praksis.

 

Mange organisasjoner over hele verden har begynt å ta en mer helhetlig tilnærming når det gjelder utfordringene vi står overfor de kommende årene. Det er ubestridelig at et miljø med stadig forandring gir oss en rekke utfordringer: ørkenspredning, mangel på ferskvann, stigende havnivå, flyktningkriser og potensielle konflikter om naturressurser. Disse temaene trenger ikke bare å evalueres fra et økologisk og sikkerhetsmessig synspunkt, men utfordringene for internasjonale fredsbevegelser må identifiseres og takles.

 

Lansert på et arrangement i mars 2020 med Nei til Atomvåpen, Greenpeace og Internasjonale Kvinneliga for Fred, med emnet som 'Nuclear Weapons in the Anthropocene age: effects on menneskerettigheter og miljø', den viktigste kompetansen hittil ligger i tradisjonelt skjæringspunkt mellom freds- og miljøbevegelser: kjernefysisk testing, atomvåpen og deres virkning.

I løpet av de kommende månedene vil kompetansen utvides til å undersøke de underliggende sammenhengene med dårlig forretningsskikk, uansvarlig regjeringspolitikk og deres innvirkning på levebrødet til de mest utfordrede i vår verden:

  • Hva er sammenhengen mellom konflikt og kampen om ressurser?

  • Hvordan kan vi hjelpe land i det globale sør med å gå over i disse tider på fredelig vis?

  • Hvordan kan overgangen til renere, bærekraftige energier betraktes som fredelige?

 

Når Norge er den syvende største eksportøren av CO2 i verden, vil det være et spesielt fokus på å gi råd til politiske partier og regjeringen om omstilling av energipolitikken.

 

 

Har du en mening om dette emnet? Vil du være aktiv i denne temagruppen? Kontakt Tim-D. Liebenhoff via tim.d.liebenhoff@gmail.com