top of page

Fred og Miljø

Denne temagruppen jobber med sammenhengen mellom miljø og fred, og miljøutviklingens effekter på global fred.

 

Mange organisasjoner over hele verden har begynt å ta en mer helhetlig tilnærming når det gjelder klimautfordringene vi står overfor de kommende årene. Det er ubestridelig at et miljø med stadig forandring gir oss en rekke utfordringer: ørkenspredning, mangel på ferskvann, stigende havnivå, økende flyktningkriser og potensielle nye konflikter om naturressurser. Disse temaene kan ikke bare evalueres fra et økologisk eller sikkerhetsmessig synspunkt, men utfordringene for internasjonal fred må identifiseres og takles.

 

Den viktigste kompetansen vi trenger i verden nå ligger i skjæringspunktet mellom freds- og miljøbevegelser, inkl. arbeidet mot kjernefysisk testing, atomvåpen og dets konsekvenser. Det snakket vi om på vårt arrangement i mars 2020 med Nei til Atomvåpen, Greenpeace og Internasjonale Kvinneliga for Fred, med emnet 'Nuclear Weapons in the Anthropocene age: effects on human rights and the environment.'

I løpet av de kommende månedene vil vi undersøke de underliggende sammenhengene med dårlig forretningsskikk, uansvarlig regjeringspolitikk og deres innvirkning på levebrødet til de mest utfordrede i vår verden:

  • Hva er sammenhengen mellom konflikt og kampen om ressurser?

  • Hvordan kan vi hjelpe land i det globale sør med å gå over i disse tider på fredelig vis?

  • Hvordan kan overgangen til renere, bærekraftige energier betraktes som fredelige?

 

Når Norge er den syvende største eksportøren av CO2 i verden, vil det være et spesielt fokus på å gi råd til politiske partier og regjeringen om omstilling av energipolitikken.

 

 

Har du en mening om dette emnet? Vil du være aktiv i denne temagruppen? Kontakt Tim-D. Liebenhoff via tim.d.liebenhoff@gmail.com

bottom of page