top of page

Fred og Miljø

Denne temagruppen er foreløpig satt på pause, da den ikke lenger har en leder. Målet med temagruppen har vært å jobbe med sammenhengen mellom miljø og fred, og miljøutviklingens effekter på global fred.

 

Mange organisasjoner over hele verden har begynt å ta en mer helhetlig tilnærming når det gjelder klimautfordringene vi står overfor de kommende årene. Det er ubestridelig at et miljø med stadig forandring gir oss en rekke utfordringer: ørkenspredning, mangel på ferskvann, stigende havnivå, økende flyktningkriser og potensielle nye konflikter om naturressurser. Disse temaene kan ikke bare evalueres fra et økologisk eller sikkerhetsmessig synspunkt, men utfordringene for internasjonal fred må identifiseres og takles.

 

I denne gruppen har vi undersøkt de underliggende sammenhengene med dårlig forretningsskikk, uansvarlig regjeringspolitikk og deres innvirkning på levebrødet til de mest utfordrede i vår verden:

  • Hva er sammenhengen mellom konflikt og kampen om ressurser?

  • Hvordan kan vi hjelpe land i det globale sør med å gå over i disse tider på fredelig vis?

  • Hvordan kan overgangen til renere, bærekraftige energier betraktes som fredelige?

Har du en mening om dette emnet og ønsker å sørge for at denne temagruppen kan fortsette sitt arbeid? Da kan du kontakt oss på post@fredslaget.no  

bottom of page