top of page

Bli medlem i Norges Fredslag 

Ved å bli medlem viser du at du støtter vårt arbeid for en verden uten drapsroboter, og en verden som tar klimaendringene på alvor.

 

Som medlem betaler du en liten årlig sum, og du får muligheten til å støtte Norges eldste fredsorganisasjon, stiftet i 1885.

 

Du vil også få tidsskriftet "Fredsviljen" i posten en gang i året, bli oppdatert på hva som skjer i fredsbevegelsen og få invitasjoner til våre arrangementer. Som medlem har du også mulighet til å påvirke hva vi skal jobbe med, ved å f.eks. bli med på årsmøtet, bli aktiv i en temagruppe, et lokallag, starte lokallag, bli valgt inn i styret m.m.

Ønsker du å bli aktiv? Ta kontakt med oss på medlem@fredslaget.no

 

Støtt Norges Fredslag økonomisk

Det er lett å ta freden for gitt. Selv om det er fravær av krig i Norge, betyr det ikke at Norge ikke har konflikter eller er 100% fredfullt.

 

Fred er noe vi må arbeide med hver dag. Det kan være å arbeide for samfunnsendringer, jobbe for å ta vare på gode eksisterende strukturer, jobbe for å forebygge vold eller at konflikter eskalerer/blir voldelige, eller å drive opplysningsarbeid for en fredeligere verden.

 

Å drive fredsarbeid er like viktig her i Norge som i utlandet. Dessverre valgte Solberg-regjeringen å kutte statsstøtten for opplysningsarbeid for fred, som gikk til fredsorganisasjoner som oss.

 

Ønsker du å støtte Norges Fredslag ved å bli fast giver for oss? Hjelp oss å drive vårt fredsarbeid ved å bli fredsfremmer!

Gi en gave til Norges Fredslag
 
Husk at du får skattefradrag for alle gaver over 500 kr til ideelle organisasjoner, samt at vi har ditt personnummer registrert.

Vi er på Vipps. For å finne oss, se under:

file3.jpg.png
file2.jpg.png

Har du spørsmål om medlemskap eller fastgiverordningen vår?

Ta kontakt med med vår medlemsansvarlig Regine på medlem@fredslaget.no

bottom of page