top of page

Kongsberg Fredslag

Kongsberg Fredslag startet opp i januar 2017 som et resultat av en lokal avisdebatt om våpenproduksjonen i byen.


Vi arrangerer foredrag og debatter flere ganger hvert halvår, og inviterer til Fredskonsert på Verdens Fredsdag 21. september. Vi ønsker å bryte tabuet i byen mot kritikk av landets største våpenprodusent som vi huser. Vi vil være en tydelig motstemme mot våpen og krig, og har også ofte debattinnlegg i lokalavisa, Laagendalsposten.
 

Vi har godt samarbeid med både biblioteket, kinoen og kirken, og har også hatt et arrangement sammen med Norsk Folkehjelp og ett med partiet Rødt. Det å samarbeide med «det etablerte» gir oss status og økt respekt i byen.
 

Styret i 2024 består av:

  • Leder Ragnhild Håkonsen

  • Nestleder Claudia Wakim

  • Styremedlem og økonomiansvarlig Gunnar Larsen

  • Styremedlem Sigrun Tveito

  • Varamedlem Vilde Holtan Håvardsrud

 

Vi har en fb-side, Kongsberg Fredslag og en fb-gruppe for diskusjon, Kongsberg Fredslag Meningsutveksling.
 

For kontakt, send en melding på fb-siden eller til Ragnhild,

telefon 466 63 702.

Medlemmer.jpg

Kongsberg Fredslag i 2024

bottom of page