Norges Fredslag er landets eldste fredsorganisasjon og mye av Fredslagets arbeid drives på frivillig basis.

 

Vi har lokallag og engasjerte Fredslags medlemmer i følgende steder:

  • Kongsberg

  • Vestfold

 

 

Har du kanskje lyst å begynne et nytt lokallag under fredslags-paraplyen? Ta gjerne kontakt med våres medlemsansvarlig.

Fredslag Vestfold på fredsvandring over Slottsfjellet

Vi sender ut nyhetsbrev fire ganger per år med informasjon om kommende arrangementer og aktuelle fredspolitiske saker.
  • YouTube
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon