Temagruppe Fredspolitikk

Norges Fredslag er en fredspolitisk endringsaktør. Vi vil bidra til at samfunnet skal løse sine konflikter ikke-voldelig, blant annet gjennom å begrense voldsmaktens rolle i verden.

For å være med i gruppa, ta kontakt med oss!

Fredslaget jobber politisk innenfor relevante områder som norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, nedrustningsprosesser og internasjonal våpenhandel og krigsprofitt. Vi følger også aktuelle og pågående kriger og konflikter, og vi støtter opp om ikkevoldsinitiativer.

Enkelte tema vi jobber med er:

 • Våpenhandel og norsk våpeneksport

 • Eksport til udemokratiske og undertrykkende regimer

 • Atomvåpen

 • Droner 

 • NATO

 • Nobels fredspris

 • Økonomisk militærnekt/Fredsskatt

Vi sender ut nyhetsbrev fire ganger per år med informasjon om kommende arrangementer og aktuelle fredspolitiske saker.
 • YouTube
 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Instagram
 • LinkedIn Social Icon