top of page

Temagruppe Fredspolitikk

Norges Fredslag er en fredspolitisk endringsaktør. Vi vil bidra til at samfunnet skal løse sine konflikter ikke-voldelig, blant annet gjennom å begrense voldsmaktens rolle i verden.

For å være med i gruppa, ta kontakt med oss!

Fredslaget jobber politisk innenfor relevante områder som norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, nedrustningsprosesser og internasjonal våpenhandel og krigsprofitt. Vi følger også aktuelle og pågående kriger og konflikter, og vi støtter opp om ikkevoldsinitiativer.

Enkelte tema vi jobber med er:

  • Våpenhandel og norsk våpeneksport

  • Eksport til udemokratiske og undertrykkende regimer

  • Atomvåpen

  • Droner 

  • NATO

  • Nobels fredspris

  • Økonomisk militærnekt/Fredsskatt

file.jpg.png
bottom of page