Styret

Styret velges av årsmøtet og sitter i ett år. Styret 2021-2022 består av:

Victoria Berg

Styreleder

202811655_198368388850422_3887718592435341481_n.jpg

Hei! Jeg er valgt til styreleder i Norges fredslag for perioden 2021/2022. Jeg er en samfunnsengasjert statsviter og skribent som brenner for nedrustning og brobygging i nordområdene. Jeg er spesielt opptatt av hvordan politikere og media gjennom sin retorikk bidrar til å forme våre holdninger og fiendebilder -- i mange tilfeller i en slik retning at vår toleranse for vold øker.  

 

Som styremedlem i Norges fredslag ønsker jeg å bidra i arbeidet med å bygge en sterkere fredskultur i Norge. Sammen skal vi rette fokus mot våre hjertesaker: et internasjonalt forbud mot autonome våpen og en sterkere kobling mellom freds- og miljøsaken.

Inga Steen

Nestleder og Økonomiansvarlig

image00001.jpeg

Jeg er veldig opptatt av hvordan verdensutviklingen og det økonomiske verdenssystemet påvirker klimaet og helsen vår. For meg handler fred først og fremst hvordan vi tar vare på hverandre og livsgrunnlaget vårt, jorden, og hvordan vi samarbeider for en fredeligere verden. Jeg tror at for å forebygge konflikter må vi arbeide med de grunnleggende årsakene til konflikt. For å gjøre det må vi først og fremst ha en vilje til å forstå hverandre på tvers av kulturer og landegrenser, seksualitet og kjønn. Det er en ære å bli gjenvalgt til å sitte i styret til Norges Fredslag, nå som nestleder og økonomiansvarlig i styret. Jeg skal jobbe for at NFL fortsetter med sitt gode forebyggende fredsarbeid, og passe på at økonomien til NFL er i gode hender.

Jeg har en bachelor i Utviklingsstudier og har studert Fred og Konflikt på masternivå. I løpet av studiene har jeg studert både i Durban (Sør-Afrika), Norwich (England), Pondicherry (India) og hatt feltarbeid i Accra (Ghana). Og da jeg var liten bodde jeg fire år i Nepal. Jeg har jobbet to år som medlemssekretær for Natur og Ungdom, og har vært verver og jobbet på kontoret til Leger Uten Grenser. For tiden jobber jeg i blomsterbutikk og til høsten skal jeg begynne på blomsterdekoratørutdanning, og ønsker å utdanne meg til gartner senere. Er det noe jeg har lært i denne pandemien, så er det hvor mye planter og blomster kan påvirke helsen, og hvor viktig det er å ta vare på det biologiske mangfoldet og behandle våre medskapninger med respekt.

Regine Steinvik

Medlemsansvarlig

Hvordan forbedre verden? Hvorfor er det fremdeles barn som sulter? Disse spørsmålene har fulgt meg omtrent hele livet. Jeg har undersøkt hva mange organisasjoner gjør. Da jeg
traff Tulle Elster på slutten av forrige århundre forstod jeg at verden bør omfordele ressurser fra militært formål til sivilt formål, og det går an å påvirke. Jeg ble med Kvinner for Fred og senere med Norges Fredslag i 2002, mer eller mindre aktiv. Jeg har ikke formell utdanning i konfliktløsning, men har vært med på mange kurs med Fredslaget og andre organisasjoner.
Jeg har en master i papirteknologi fra CTP i Grenoble i Frankrike, og en bachelor i sykepleie fra Nord universitet i Levanger og jobber på et sykehjem. Jeg har også delvis praktisk
pedagogisk utdannelse. Jeg bor i Trøndelag, ikke langt unna Falstadsenteret, som er en av de syv såkalt fred og menneskerettighetssenter i Norge. Jeg synes absolutt at de har forbedringspotensial i deres
utstilling. Verden trenger å lære at det finnes alternativer til krig, fra sivil motstand til ikkevoldelig forsvar, som Non Violent Peaceforce, eller Civil based defence. Faktisk har sivil
motstand også vært brukt rikelig i Norge. Jeg ble valgt som medlem ansvarlig i Norges Fredslag ved siste årsmøte. Norges Fredslag står som grunnpilar i fredsorganisasjoner i
Norge og kan forene mange måter å jobbe for fred. Vi trenger alle typer medlemmer, både aktive og ikke aktive. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Tim-D. Liebenhoff

Kommunikasjonsansvarlig

Med en BA i politikk og internasjonale relasjoner, samt en MA i fredsstudier og utviklingsledelse, føler jeg meg forberedt på å takle de store problemene i denne verden. Jeg er veldig takknemlig for at jeg kan være en del av Norwegian Peace Associations styret. Det er inspirerende å jobbe med så mange forskjellige og motiverte kolleger. Etter å ha fått muligheten til å sette i gang temagruppen'fred og miljø', gleder jeg meg til å presse politikk, organisasjoner og samfunn til et mer helhetlig syn på problemene vi nå står overfor. Det er viktig å undersøke sammenhengene mellom fred, miljøforringelse, det økonomiske og politiske systemet, samt å lage løsninger for fremtiden. Min profesjonelle bakgrunn er innen TV og radio (Deutsche Welle). Jeg har også vært veldig aktiv som fundraiser og assisterende frivillig koordinator i Greenpeace Norge, med fokus på empowerment, digital aktivisme og offentlig tale.

Lene Grimstad

Nettverksansvarlig

Holder en bachelorgrad i freds- og konfliktstudier og en mastergrad i Society, Science and Technology in Europe. Har fulgt staters arbeid med ‘Lethal Autonomous Weapons Systems’ (LAWS) under FNs Våpenkonvensjon siden 2014 og har reist på vegne av Norges Fredslag siden 2017. Var med på å etablere temagruppen om autonome våpen i 2018 og har fått lede gruppen fra starten av. Gruppen er liten, men har god aktivitet. Fredslaget er en tradisjonell fredsbevegelse og Norges eldste. Det har etter mitt skjønn gitt meg en svært egnet plattform å løfte saken fra. Ta kontakt hvis du vil bli med.

Jeg er medlem av fredslaget siden 2017, leder av temagruppe autonome våpen siden 2018, og medlem av styret siden 2018.

Tommy Vad Flaaten

Redaktør Fredsviljen

Jeg er en musikk- og filminteressert animatør-babypappa med hjerte for fredskultur, miljøkjærlighet og arbeiderrettigheter. Matsvinn og dårlig dialog gjør meg uggen. Plagsom nynning, 70-talls protestmusikk og dokumentariske tegneserier holder meg gående. Kvekerne introduserte meg til fredsarbeid og aktivisme. Endte derfor opp i Nei Til Atomvåpens Oslo-styre, nattog-lobbyen, livssynsdialog og Utlendingsnemnda. Etter å ha studert i London og regissert en tullete Disney-serie med tvillingbroren min, prøver jeg å bruke lyd og bilde til å glede, informere og motivere folk, og kanskje gjøre verden bedre. Det går sånn passe. Lager fortsatt teit musikk til venner. I Fredslaget har jeg fått ansvar for tidsskriftet Fredsviljen, og gleder meg over å kunne framstille no så sjukt fantastisk som fredstanker grafisk, ryddig og fargerikt. Ønsker meg en fotorealistisk globus til jul!

Camilla Rebekka Olsen

Varamedlem

Varamedlem

Sigrid Døving Bjerke