Styret

Styret velges av årsmøtet og sitter i ett år. Styret 2020-2021 består av:

Irene Elise Hamborg

Styreleder

Irene.jpg

Jeg er valgt leder, og er ansvarlig for 10 % av organisasjonens drift sammen med nestleder. Dette er min andre periode som styreleder i Norges Fredslag. Jeg har lang erfaring fra ulike interesseorganisasjoner og bistand, og har bodd flere år i Mexico, Argentina og Peru der hun blant annet arbeidet med migranter og barns rettigheter. Bakgrunnen min er en master i spansk språk og latinamerikastudier med spesialisering innen demokratiassistanse, menneskerettigheter og sosiale bevegelser. Jeg er spesielt opptatt av fredspolitikk med fokus på bærekraftig sikkerhet for mennesker og deres livsgrunnlag. Da både det interessepolitiske arbeidet for å endre prosesser, og informasjonsarbeidet for å spre kunnskap om situasjonen og komme med innspill til løsninger. Herunder arbeidet med å forby atomvåpen, stoppe utviklingen av autonome våpen og norsk våpeneksport. Jeg ønsker et styrket sivilsamfunn, er opptatt av demokratisk medborgerskap, rettighetsarbeid, feminisme, og selvsagt inkludering og mangfold.

Pål Trautmann Olerud

Nestleder

Pal.jpg

Jeg stilte til gjenvalg til styret i Fredslaget fordi jeg har troen på de planene vi har lagt dette arbeidsåret. Etter et år med mye organiatorisk arbeid gleder jeg meg til å iverksette det utadrettende fredsarbeidet våres og gjøre Fredslaget synligere for omverdenen. Jeg har en mastergrad i demokratiassistanse med spesialisering i politisk deltakelse og har de siste årene arbeidet i Norges Bygdeungdomslag og er i dag generalsekretær i Ungdom mot EU. Jeg er opptatt av fredspolitikk og meiner at fred bygges best i samfunn der borgerne har reell mulighet til å påvirke sin egen hverdag og politiske beslutningsprosesser.

Tim-D. Liebenhoff

Kommunikasjonsansvarlig

Med en BA i politikk og internasjonale relasjoner, samt en MA i fredsstudier og utviklingsledelse, føler jeg meg forberedt på å takle de store problemene i denne verden. Jeg er veldig takknemlig for at jeg kan være en del av Norwegian Peace Associations styret. Det er inspirerende å jobbe med så mange forskjellige og motiverte kolleger. Etter å ha fått muligheten til å sette i gang temagruppen'fred og miljø', gleder jeg meg til å presse politikk, organisasjoner og samfunn til et mer helhetlig syn på problemene vi nå står overfor. Det er viktig å undersøke sammenhengene mellom fred, miljøforringelse, det økonomiske og politiske systemet, samt å lage løsninger for fremtiden. Min profesjonelle bakgrunn er innen TV og radio (Deutsche Welle). Jeg har også vært veldig aktiv som fundraiser og assisterende frivillig koordinator i Greenpeace Norge, med fokus på empowerment, digital aktivisme og offentlig tale.

Lene Grimstad

Nettverksansvarlig

Holder en bachelorgrad i freds- og konfliktstudier og en mastergrad i Society, Science and Technology in Europe. Har fulgt staters arbeid med ‘Lethal Autonomous Weapons Systems’ (LAWS) under FNs Våpenkonvensjon siden 2014 og har reist på vegne av Norges Fredslag siden 2017. Var med på å etablere temagruppen om autonome våpen i 2018 og har fått lede gruppen fra starten av. Gruppen er liten, men har god aktivitet. Fredslaget er en tradisjonell fredsbevegelse og Norges eldste. Det har etter mitt skjønn gitt meg en svært egnet plattform å løfte saken fra. Ta kontakt hvis du vil bli med.

Jeg er medlem av fredslaget siden 2017, leder av temagruppe autonome våpen siden 2018, og medlem av styret siden 2018.

Inga Steen

Medlemsansvarlig

Jeg har en bachelor i Utviklingsstudier og har studert Fred og Konflikt på masternivå. Jeg har jobbet to år som medlemssekretær for Natur og Ungdom, og jobbet bl.a. som verver for Leger Uten Grenser. Jeg er veldig opptatt av hvordan verdensutviklingen påvirker klimaet vårt og hvordan det også påvirker fredsskapende prosesser. For meg handler fred først og fremst hvordan vi tar vare på hverandre og livsgrunnlaget vårt, jorden, og hvordan vi samarbeider for en fredeligere verden. Det betyr utrolig mye for meg at jeg får lov til å være med i styret til Norges Fredslag og hjelpe med min erfaring fra medlemsarbeid, noe som er veldig viktig for at ideelle organisasjoner skal kunne overleve. For jeg ønsker at NFL skal vokse, og ser frem til å arbeide for det.

Emina Briga

Varamedlem

Som tidligere flyktning, og med master i Fredsstudier har jeg stort engasjement for inkluderende fredsarbeid, og derfor synes jeg det er spennende å få være en del av Norges eldste fredsorganisasjon. Å få lov til å være med å jobbe med fredstematikk både nasjonalt og internasjonalt gjør at jeg kan både bidra med min kompetanse og utvikle meg enda mer innenfor dette feltet. Muligheten til å kunne være en del av et aktivt styre i fredslaget er lærerikt for det er stedet hvor nye ideer og prosjekter blir til.

Jeg har tidligere jobbet i NAV og Norsk Folkehjelp, og har også organisasjonserfaring fra LIM (Likestilling, Integrering og Mangfold). Her har jeg vært koordinator for et bilateralt EØS prosjekt med en Portugisisk Organisasjon som jobbet for inkludering og ledertrening av vanskeligstilt ungdom på landsbasis i Portugal. Har også vært med på å holde workshops i HIPP metoden gjennom fredsalget tidligere.

Marie Espeland

Økonomiansvarlig

De siste årene har vi vært vitne til en dramatisk tilbakegang for demokrati i verden, som virket utenkelig da jeg studerte sammenlignende politikk for få år siden. Dette har gitt meg en stor trang til å bidra mer mot arbeid for fred. Statistikken sier at demokratiske land ikke går til krig mot hverandre. Som lærer har jeg allerede et mandat for å jobbe med dette. I den overordnede delen av læreplanen står det blant annet: "Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Skolen skal også skape respekt for at mennesker er forskjellige, og elevene skal lære å løse konflikter på en fredelig måte». Jeg håper også at mitt bidrag i Fredslaget kan gjøre noe for å bedre situasjonen vi ser i verden i dag.

Jeg har master i spansk språk og Latinamerikastudium, årsstudium i sammenlignende politikk, og har også studert italiensk ved Universitetet i Bergen. Jeg har praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo og jobber nå som lektor i spansk og samfunnsfag ved en ungdomsskole i Asker. Jeg underviser også i internasjonalt samarbeid. Jeg kommer opprinnelig fra Ålesund, men har tidligere bodd i Spania.

Tommy Vad Flaaten

Redaktør Fredsviljen

Jeg er en musikk- og filminteressert animatør med hjerte for fredskultur, miljøkjærlighet og arbeiderrettigheter. Matsvinn og dårlig dialog gjør meg uggen, mens plagsom nynning, 70-talls protestmusikk og dokumentariske tegneserier gjør meg lykkelig. Kvekerne (Vennenes samfunn) var de som introduserte meg til fredsbevegelsen, og nå sitter jeg i Nei Til Atomvåpens Oslo-styre og er attpåtil engasjert i nattog-lobbyen, livssynsdialog og animasjonsarrangementer. Etter å ha studert i London og regissert en tullete Disney-serie med tvillingbroren min, prøver jeg nå å bruke lyd og bilde til å glede, informere og motivere folk til å gjøre verden bedre. Det hender også jeg lager en plakat til Extinction Rebellion eller en bursdagssang til en venn. I Fredslaget har jeg fått ansvar for tidsskriftet Fredsviljen, og gleder meg over å kunne framstille no så sjukt fantastisk som fredstanker grafisk, ryddig og fargerikt. Ønsker meg en fotorealistisk globus til jul!)

Ottar Lystad

Varamedlem

Har et relativt bredt politisk interessefelt, med krig, fred og internasjonal politikk spesielt. Ser med skremsel på den oppvoksende generasjons eskalerende autoritetstro og omfavnelse av de offisielle narrativer. En slik manglende bremse på gjeldende "krigspolitikk" bidrar til en farlig selvsikkerhet hos utøvende organer, der de er behagelig fristilt for konsekvenser for egne handlinger. Hvordan kan vi akseptere en forestilling om humanitære bomber og krigføring og stille oss bak sanksjoner som tar langt flere liv enn ved konvensjonell krigføring? Hvordan kunne Norge gå fra å være en (fremstilt) fredsnasjon til å bli en part og være delaktig i kriger – langt utenfor landets grenser? En slik utvikling burde bekymre oss alle – men ikke minst de som er satt til å ta over styre og stell.