top of page
cover fredsl.jpg

Om oss

Norges Fredslag er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme fredskultur og nedrustning. 

 

Fredslaget er politisk og livsynsmessig uavhengig, og søker å sette fredssaken inn i en større og miljø- og samfunnsmessig sammenheng.

Fredslagets øverste organ er årsmøtet, der alle medlemmer har stemmerett. Styreleder og organisasjonssekretær tar seg av den daglige driften. De frivillige er organisert i temagruppene Autonome Våpen (Campaign To Stop Killer Robots), ungdoms fredsundervisning og Fred og Miljø.

Tidligere temagrupper med emner FredspolitikkFredsundervisning (Help Increase the Peace Program/Alternative to Violence Project) og Fredskultur kan du ser på i våres Arkiv.

Norges Fredslag er medlem av:

 

  • Campaign to Stop Killer Robots

  • ENAAT – European Network Against Arms Trade  

  • European Network on Armed Drones

  • FN-sambandet 

  • ForUM – Forum for Utvikling og Miljø     

  • ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons      

  • IPB - International Peace Bureau

  • Nonviolent Peaceforce

  • Norges Fredsråd

  • Norges Sosiale Forum

bottom of page