Norges Fredslag er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme fredskultur og nedrustning. 

 

Fredslaget er politisk og livsynsmessig uavhengig, og søker å sette fredssaken inn i en større og miljø- og samfunnsmessig sammenheng.

Fredslagets øverste organ er årsmøtet, der alle medlemmer har stemmerett. Styreleder og organisasjonssekretær tar seg av den daglige driften. De frivillige er organisert i temagruppene Autonome Våpen (Campaign To Stop Killer Robots), ungdoms fredsundervisning og Fred og Miljø.

Tidligere temagrupper med emner FredspolitikkFredsundervisning (Help Increase the Peace Program/Alternative to Violence Project) og Fredskultur kan du ser på i våres Arkiv.

Styringsdokumenter

Her finner du Fredslagets vedtekter og prinsipprogram

Vi sender ut nyhetsbrev fire ganger per år med informasjon om kommende arrangementer og aktuelle fredspolitiske saker.
  • YouTube
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon