top of page

Vil du bli en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter?


Norges Fredslag er en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter. Kampanjens hovedmål er etablere et internasjonalt preventivt forbud mot utvikling og bruk av autonome våpen uten meningsfull menneskelig kontroll. Da snakker vi om autonome våpen, som vil kunne identifisere og angripe levende mål, uten at menneske har noen meningsfull kontroll over denne beslutningen eller handlingen.

Publisert 05. 09. 2018


Statspartene til FNs konvensjon om inhumane våpen (Våpenkonvensjonen), som også inkluderer Norge, har de siste årene diskutert utfordringer rundt autonome våpensystemer, eller drapsroboter. Fredslaget har deltatt på møtene i Våpenkonvensjonen siden 2014. Til nå har 26 land gått inn for å forby utvikling og bruk av fullt autonome våpensystemer i denne FN-prosessen.

Norge befinner seg blant de statene som enda ikke har tatt et standpunkt til autonome våpensystemer. Det ønsker vi i Fredslaget å gjøre noe med. I mai 2018 ble ’Temagruppen autonome våpen’ etablert, av Alexander Harang, Fredrik Heldal, Sigrid Heiberg og Lene Grimstad. Da hadde vi akkurat kommet hjem fra årets første Ekspertgruppesesjon om autonome våpen i FN. Fokuset var da å raskt få i gang forsterket nasjonal aktivitet.

For å få gruppen opp å gå møttes temagruppen jevnlig før sommeren. På PRIO møtte vi forsker og filosof Henrik Syse og sammen med nederlandske PAX møtte vi Oljefondets etikkråd. Ny rapport kom også ut:’Autonom våpenutvikling og Den Europeiske Union’. Samtidig førte lobbyarbeid frem da Knut Arild Hareide (KRF) sendte et skriftlig spørsmål om utvikling av hel- og halvautonome våpensystemer til utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide i juni. Så slo fellesferien inn, før møtevirksomheten har fortsatt nå i august. Den siste uken har vi møtt Norges Røde Kors og snakket med Senteret for forskning på kunstig intelligens på Universitetet i Agder.

Neste uke reiser vi ned igjen til Genève, og til årets andre og siste Ekspertgruppesesjon om autonome våpen. Der håper vi at en anvendbar definisjon av autonome våpen utformes innenfor rammene av Våpenkonvensjonen, samt at flere land går inn for å forby autonome våpensystemer.

Les vår siste kronikk her.

bottom of page