top of page

World beyond war

Fredsbevegelsen har bestandig vært delt mellom de som aldri vil bruke

våpen, og de som mener at våpen er et nødvendig onde, «as last resort»

(1). De første er kalt pasifister. I Norges Fredslag er det plass til

alle. Norges Fredslag jobber for utvikling av en fredskultur der

konflikter innen og mellom land håndteres på en konstruktiv og

ikkevoldelig måte (2), men er ikke nødvendigvis pasifistisk.

Ved årsmøte den 26.3.22ble det vedtatt (med 9 stemmer for og 5 mot) at Norges Fredslag skulle underskrive World Beyond War sin fredserklæring.

World Beyond War (WBW) har som mål å avskaffe krig. Da har vi som organisasjon enda en grunn til å bruke deres ressurser. Mye er skrevet til et amerikansk publikum, men mye kan godt tilpasses norske forhold.

WBW søker å organisere en verdensomspennende motstand mot krig.

Deres grunnleggende fredsundervisning handler om å avsløre mytene:


Myte: Krig er uunngåelig. Fakta: Krig er et menneskelig valg, ikke

bestemt av noen naturlov.

Myte: Krig kan være rettferdig. Fakta: Kravet om at krig skal brukes som

en siste utvei er umulig i en tid da ikke-voldelige alternativer viser

seg å være praktisk talt ubegrensede.

Myte: Krig er nødvendig. Fakta: Forsvaret av frihet, demokrati og livet

i seg selv er lettere oppnådd med ikkevoldelig midler.

Myte: Krig er fordelaktig og skaper arbeidsplasser. Fakta: Overskudd fra noen få våpenprodusenter og den midlertidige makt som oppnås av politikere som fremmer krig er veldig liten i forhold til miljøskader og lidelsene på alle sider av

krigen. Alternativer til krig er mer gunstig.

Fredserklæringen til WBW: «Jeg forstår at kriger og militarisme gjør oss mindre

trygge i stedet for å beskytte oss. Krig dreper, skader og

traumatiserer voksne, barn og spedbarn, skader natur og miljøet alvorlig,

ødelegger sivile friheter og skader økonomien, drenerer ressurser

bort fra aktiviteter som støtter livet. Jeg forplikter meg til å

engasjere meg og støtte ikke-voldelig innsats for å avslutte all krig og

forberedelser til krig og å skape en bærekraftig og fredelig verden. "


World Beyond War har laget et veikart for en verden uten krig. Det

står beskrevet i boken "A global security system: an alternative to war.

Den er på 127 sider, og kan kjøpes på deres nettside. Det finnes en

gratis oppsummering på norsk på 16 sider tilgjengelig:


Les gjerne mer på worldbeyondwar.org eller worldbeyondwar.org /no.

Vi støtter jobben for å avskaffe krig. Spre gjerne ordet.


1.Tønnesson, Øyvind «hva skjer med fredsbevegelsen

2. Norges Fredslag prinsipprogram


Forfatter av teksten er styremedlem Regine Steinvik

Commentaires


bottom of page