top of page

Uttalelse fra Norges Fredslag om krigen mot UkrainaNorges Fredslag fordømmer Putins angrep mot Ukraina. Vi anerkjenner Ukrainas rett og behov for å forsvare sitt eget land imot disse angrepene. Vi ønsker å vise vår støtte til Ukraina og ber om at krigen mot Ukraina stanses nå!


Fred bør arbeides for med ikkevoldelige midler. Vi ber om at Norge setter alle krefter inn for å jobbe for en snarlig våpenhvile, slik at forhandlinger, mekling og dialog kan fortsette på en fredelig måte.


Vi er dypt bekymret og rystet over hva som skjer i Ukraina nå, og våre tanker går til alle de som sitter fast i krigen, flykter fra krigen, og kjemper for at krigen skal ta slutt. Denne krigen rammer ikke bare mennesker fra Ukraina, men også fra Russland og andre nasjonaliteter. Det er mennesker som nå dør og lider på grunn av at dialog og samarbeid har feilet. Det viser hvor viktig dialog og samarbeid er, mellom mennesker fra ulike samfunn og nasjoner. Vi må søke å forstå hverandre i stedet for å dømme hverandre med forutinntatte holdninger. Og arbeide for hvordan vi kan best mulig hjelpe hverandre og samarbeide, på tvers av ulikheter og synspunkter. Tusenvis av mennesker ønsker å hjelpe ukrainere nå og få en slutt på krigen. Men vold avler kun mer vold. Derfor trengs det et storstilt samarbeid om nettopp ikkevoldelige løsninger.


Vi forstår Ukrainas behov for beskyttelse mot krigsangrep. Norges Fredslag er likevel bekymret for at den norske regjering har bestemt seg for å bryte sin tidligere praksis ved å donere våpen til Ukraina.


Norges Fredslag er prinsipielt imot eksport av våpen, spesielt til land som er involvert i militære konflikter. Både fordi våpen i seg selv er voldelige instrumenter som kan forårsake død og lidelse, men også fordi det er en fare for at eksporterte våpen kan komme på avveie. Den norske regjerings beslutning dreier seg om donering av våpen, ikke om eksportsalg av våpen. Selv om vi forstår at den norske regjering ønsker å hjelpe et land utsatt for et grufullt krigsangrep, er vi bekymret for de uforutsette konsekvensene denne doneringen av A-materiell kan ha i et sikkerhetsmessig perspektiv.


Alle valgene den norske regjering tar nå i forhold til krigen i Ukraina, kan ha uforutsette konsekvenser, både for vårt forhold til Russland, og med fare for at disse valgene kan eskalere situasjonen i stedet for å de-eskalere. Norges Fredslag oppfordrer derfor det norske folk og styresmaktene til å gjøre alt de kan for å stanse denne krigen på en mest mulig fredelig måte. Vi bør først og fremst arbeide for å bruke de ressursene og musklene vi har innen fredsmekling til å bistå i fredelige forhandlinger og humanitær hjelp.


Krig fører kun til elendighet, på alle sider av en konflikt. Krig er forakt for liv. Fred er å skape. Verdenssamfunnet bør gjøre alt de makter for å forsøke å ende denne krigen på en fredelig måte. Slik at både ukrainere, russere, og alle andre som blir rammet av denne krigen kan få den hjelpen, beskyttelsen, tryggheten og sikkerheten de sårt trenger. For å kunne komme tilbake til livene sine, og få fred.

Styret

Norges Fredslag


Comments


bottom of page