top of page

Historie til Norges eldste fredsorganisasjon

Norges Fredslag er landets eldste fredsorganisasjon, grunnlagt i 1885 av stortingsmannen Wollert Konow. Blant de første medlemmene var Bjørnstjerne Bjørnson, Arne Garborg og Halvdan Koht. Foreningen spilte en sentral rolle under unionsoppløsningen i 1905 sammen med den svenske søsterorganisasjonen Svenska Freds- og Skiljedomsföreningen.

Fredslaget tar del i fredsideologi, som vil fremme ikkevoldelig konflikthåndtering, fremme forstålese på tvers av kulturelle, politiske og religiøse skiller og er anti-militaritsk. Noen av fredsbevegelsens og Fredslagets største kampsaker er nedrustning, antimilitarisme, internasjonal rett, motmakt gjennom ikkevold, fredsundervisning og fredskultur.

Comments


bottom of page