top of page

Bli med på nytt fredskulturprosjekt!


Ønsker du å skape en kultur for fred i samfunnet? Er du opptatt av hvor viktig god integrering betyr for å fremme fredskultur og forebygge konflikter?

Lurer du på hva fredskultur er og hva det vil si i praksis? I høst har du muligheten til å være med på et spennende fredskulturprosjekt, og bidra til lokal fredskulturbygging i Oslo! Bli frivillig i temagruppen "Fredskultur", og du får lære om fredskultur og forumteater som metode. Virker dette interessant for deg? Ta kontakt med gruppeleder Kari Anne Næss på info@karianne.care eller på telefon 400 63 189.Vi har i høst fått integreringsmidler fra Oslo kommune i 2023 for å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.


Dette skal vi gjøre gjennom forumteaterprosjektet «Blir jeg norsk, da?».


Forumteater er en interaktiv, deltagende teaterform der publikum inviteres med i dialog og handling for å endre iscenesatte situasjoner fra virkeligheten. «Blir jeg norsk, da?» handler om morsom og alvorlig hverdagsintegrering og er basert på historier fra innvandrere og innfødte i Norge. Vil du være med som frivillig eller skuespiller? Ta kontakt med gruppeleder Kari Anne!

Temagruppen startet høsten 2016 for å fremme lokal fredskultur. Metoden vi bruker er kunstbasert dialog og nettverksbygging i nærmiljøer for å forebygge konflikt, og fremme kreativt og konstruktivt samarbeid på tvers av etnisitet, kultur og religion.

Hovedfokuset for Fredskulturgruppa er å drive kreativ og konstruktiv nettverksbygging for å skape tilhørighet og forebygge utenforskap i nærmiljøer. Vi driver nettverksgrupper der vi bruker kunstbasert metodikk i deltagelse på lokale arrangementer, med kunstbasert dialog av høy estetisk kvalitet. Deltagerne veiledes inn i samarbeid med lokale aktører om gruppas bidrag til arrangementet.


Vi følger UNESCOs definisjon av fredskultur: En forpliktelse til fredsbygging, megling, konfliktforebygging og -håndtering, fredsundervisning, ikkevoldsundervisning, toleranse, aksept, gjensidig respekt, interkulturell og interreligiøs dialog og forsoning.


For mer info, sjekk også ut Facebook-siden @fredskulturgruppa ;)Neste arrangement:


Dato: Lørdag 16. september 2023

Tid: 12:30-16:30

Sted: Aktivitetshuset K1, Tøyen, Oslo

(Kolstadgata 1, 0652 Oslo)


Comments


bottom of page