top of page

Bli med i gruppa for fredsundervisning!


En viktig del av Norges Fredslags arbeid er fredsundervisning og annet opplysningsarbeid for fred. Vi formidler blant annet metoder for ikkevoldelig konflikthåndtering og holder kurs og innledninger for organisasjoner, skoler, folkehøgskoler, ungdomsgrupper og andre interesserte. 


For å være med i gruppa, ta kontakt med oss!

Den metoden vi i dag benytter oss mest av i fredsundervisningsarbeidet kalles HIPP. HIPP står for Help Increase the Peace Programme

HIPP bygger på ideen om erfaringsbasert læring gjennom deltakelse og en HIPP-workshop består av leker og øvelser som blant annet har som formål å styrke deltakernes selvfølelse og selvinnsikt, bygge tillit i en gruppe, utvikle empati og kommunikasjonsferdigheter, og gi deltakerne verktøy til å løse konflikter ikkevoldelig.

I tillegg til HIPP-workshoper driver vi også med andre former for opplysningsarbeid for fred, som politisk skolering og kurs for skoler og folkehøgskoler. Her finner du materiell for fredsundervisning laget av Fredslaget i samarbeid med Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolene.

Konflikthåndtering og fredsbygging

Mangfold, identitet og globalt medborgerskap

Ikkevold og nedrustning – teori og praksis


Ønsker du at Fredslaget skal komme og fortelle om norsk våpeneksport, dronekrigen eller holde kurs i ikkevoldelig konflikthåndtering der du bor eller på skolen din? Ta kontakt dersom du ønsker å få besøk fra våre fredsundervisere.

Comments


bottom of page