top of page

Bli med i gruppa for å fremme fredskultur!


Norges Fredslag startet høsten 2016 en temagruppe for å fremme lokal fredskultur. Metoden vi bruker er kunstbasert dialog og nettverksbygging i nærmiljøer for å forebygge konflikt, og fremme kreativt og konstruktivt samarbeid på tvers av etnisitet, kultur og religion. Fredskulturgruppa gir også kunstbaserte bidrag til Fredslagets øvrige arbeid.


Hovedfokuset for Fredskulturgruppa er å drive kreativ og konstruktiv nettverksbygging for å skape tilhørighet for flyktninger i sine nærmiljø. Vi driver nettverksgrupper der vi bruker kunstbasert metodikk i deltagelse på lokale arrangementer, med kunstbasert dialog av høy estetisk kvalitet. Deltagerne veiledes inn i samarbeid med lokale aktører om gruppas bidrag til arrangementet, og inn i egendrevet lokalt aktivitetstilbud.

Vi følger UNESCOs definisjon av fredskultur: En forpliktelse til fredsbygging, megling, konfliktforebygging og -håndtering, fredsundervisning, ikkevoldsundervisning, toleranse, aksept, gjensidig respekt, interkulturell og interreligiøs dialog og forsoning.

Metoden vi bruker er kunst- og uttrykksmetodikk, der de kunstneriske språkene brukes for å utvide spillerommet rundt potensielle og/eller aktuelle konflikter. Kunstuttrykk egner seg til å skape en konstruktiv distanse til egen og andres part i konflikten, og til å konkretisere og visualisere nye innfallsvinkler og perspektiver.

For mer informasjon om Fredskultur-gruppas arbeid og hvordan du kan bidra, sjekk ut nettsiden til Fredskultur-gruppa, eller ta kontakt med prosjektleder Kari Anne Næss på kari_anne@yours.com.

Comments


bottom of page