top of page

Hvorfor satses det kun på våpen?

Åpent brev til

Statsminister Jonas Gahr Støre

Utenriksminister Espen Barth Eide

Forsvarsminister Arild Gram

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen


Nå er det enda kriger som herjer. Kriger som burde vært unngått og som har pågått altfor lenge. Nok en gang ser vi at det satses utallige milliarder på våpenproduksjon og militæret, tilsynelatende fordi det kun er mer våpen som skal til for å stanse en krig. Vi er igjen vitne til hvor mye ødeleggelser, nød og lidelse krigføring gjør mot menneskeheten og naturen. Landområder og ressurser okkuperes og ødelegges. Våpnene blir stadig utviklet til å gjøre

større og større skade. Millioner av menneskeliv går tapt, og utallige sitter igjen i sorg, nød og fortvilelse. De materielle, kulturelle, og miljømessige ødeleggelsene er enorme. Dette blir åpenbart ikke tatt med i noen betraktning.


Hvor er satsingen på fredsarbeid? Hvor er satsingen på diplomati, fredsforhandlinger, den frie presse, den kulturelle utveksling og opplysningsarbeid for fred? FN har bedt medlemslandene om å utvikle en kultur for fred. Er det ikke mer medmenneskelig og økonomisk å forhindre

flere krigshandlinger?


Vi står i en gammel tradisjon som går ut på at internasjonale konflikter søkes løst ved våpenmakt. Tradisjoner kan videreføres, eller brytes – videreføres hvis de er til vårt beste, brytes hvis de ikke er det. Tradisjonen vi står i har vært videreført fra generasjon til generasjon opp gjennom tidene. Det er nå på høy tid å stille spørsmål ved denne destruktive modellen.


Verden kan ikke fortsette på denne måten bare av gammel vane. Om vi fortsatt skal videreføre militarismen, bør det ha solide grunner som rettferdiggjør alle kostnadene og de menneskelige lidelsene. Derfor bør alle mennesker spørre seg:


Hvem har nytte av at konfliktene søkes løst på denne måten? 


Vi vet alle at våpenindustrien tjener uhorvelig masse penger på våpen og krig. Og Norge er intet unntak. Og etter at en krig er slutt, vet vi alle at noen tjener penger på å gjenoppbygge alt det ødelagte. Vi kan ikke se at noen andre har nytte av denne konfliktløsningsmodellen. Skal det være mening i å opprettholde militarisme som metode, må det finnes en sannferdig og

overbevisende begrunnelse.


Vi utfordrer nå våre politikere, med de fremste ansvarlige i spissen - statsminister, utenriksminister, forsvarsminister og forsvarssjef:


Hvem har nytte av at konfliktene søkes løst på denne måten? Gi oss et meningsfylt svar!


Hilsen Norges FredslagOslo, 19.10.2023

Comments


bottom of page