top of page

Gratulerer med en god og riktig avgjørelse, Kongsberg jazzfestival

Skrevet av Ragnhild Håkonsen, medlem av ledergruppe Kongsberg Fredslag. Først publisert i Laagendalsposten, 17.02.2021.

Bilde: Halvor Syvertsen

Hurra! Etter 20 år har styret i Kongsberg jazzfestival bestemt at de ikke lenger ønsker sponsorinntekter fra KOG, på grunn av våpenproduksjonen, som jo selskapet lener seg tungt på, og planlegger ytterligere stor økning av i tida farmover. En modig avgjørelse! At den skaper engasjement i Kongsberg er et mildt uttrykk. Kommentarfeltene flommer over, både hos Laagendalsposten og på Facebook.


Ordføreren sier at KOG står en sentralt i en viktig grønn omstilling, og ikke minst nasjonal sikkerhet. Begge deler tror jeg vi skal ta med en klype salt. Hun nevner ikke med et ord den sterke kritikken av norsk våpeneksport som Riksrevisjonen nylig kom med, og som det er ikke er første gang at framkommer. Til tross for industriens mantra om «verdens strengeste regler» viser fakta at kontrollen med norsk våpeneksport er for dårlig. Den følger ikke de vedtak som er gort i Stortinget. Vi eksporterer i stor stil til diktaturregimer i Midt-Østen, og vi selger våpen og militært materiell uten gode nok forundersøkelser. Det kan til og med ikke utelukkes at norsk våpen/materiell fortsatt brukes i landet der verdens verste humanitære katastrofe utspiller seg, og har gort det mange år nå, Jemen. Til alt overmål

holdes kritikk hemmelig for Stortinget. Hvordan kan vi leve så godt med dette? Selvsagt kan ikke jazzfestivalen leve med det.


Mange sier at ved den avgjørelsen festivalen har tatt har de gjort seg sjøl til en politisk aktør. Men det er motsatt. Ved å la seg sponse av KOG, som de har gjort i 20 år, har de tatt politisk stilling i et politikkområde som burde være mye mer kontroversielt enn det er. Men pengene snakker, som alltid. For Kongsberg Jazzfestival ble til slutt disse pengene for tunge å bære. Den internasjonale festivalen tiltekker seg musikere fra hele verden. Men mange musikere takker nei, av etiske grunner. De kan ikke spille på en festival som assosieres med krig. KOG markedsfører seg jo også ute i verden bare med Kongsberg-navnet. Faktisk tror mange i andre land at Kongsberg ER en våpenfabrikk, ikke noe mer. Kanskje dette nå slår tilbake på konsernet?


Det hjelper ikke nå å vise til Kongsbergs stolte industrihistorie. Den er historie. Vi lever i nåtida, og må se framover. Da ser vi en verden med mange udekkede behov. Våpen er ikke ett av dem. Hvis KOG vil ta samfunnsansvar må de omstille fra våpen til produksjon som kan bidra for å løse de enorme problemene hele jordkloden står overfor.


Det hjelper heller ikke å vise til «verdens strengeste eksportregler» for våpen. De etterleves ikke. Riksrevisjonen har påvist det mer enn en gang.


Det hjelper ikke å si at «Vi må ha et forsvar» når diktaturstaten Oman er vår største våpenkunde. Og viser KOG samfunnsansvar ved å sponse gode formål i lokalmiljøet? Eller kjøper de seg good-will? Jeg er redd det siste er det som veier tyngst. Disse folkene veit hva de skal bruke penger på, de leiker ikke butikk. Jeg håper inderlig at Kongsberg jazzfestival nå ikke lar seg presse til allikevel å fortsette å være en politisk aktør som mottar penger fra krigsindustrien.

Comments


bottom of page