Norges Fredslag er landets eldste fredsorganisasjon og mye av Fredslagets arbeid drives på frivillig basis.

Vi har lokallag og engasjerte Fredslags medlemmer i følgende byer:

Kongsberg

Vestfold

Trøndelag

Har du kanskje lyst å begynne et nytt lokallag under fredslags-paraplyen? Ta gjerne kontakt med organisasjonssektetæren.