Bli med i gruppa for å fremme fredskultur!

Norges Fredslag startet høsten 2016 en temagruppe for å fremme lokal fredskultur. Metoden vi bruker er kunstbasert dialog og nettverksbygging i nærmiljøer for å forebygge konflikt, og fremme kreativt og konstruktivt samarbeid på tvers av etnisitet, kultur og religion. Fredskulturgruppa gir også kunstbaserte bidrag til Fredslagets øvrige arbeid. Hovedfokuset for Fredskulturgruppa er å drive kreativ …