top of page

Hvordan regulere selvstyrte våpen?

Oppdatert: 31. jul. 2022

Norges Fredslag har vært med på å oversette en brosjyre om hvordan det går an å lage en struktur for å regulere selvstyrte våpen.


Vi jobber for å avverge en dehumanisert fremtid, der maskiner kan få i oppgave å drepe og utøve makt uten at mennesker forstår konsekvensene eller bærer ansvaret for dette. Det pågår nå internasjonale diskusjoner om «autonomi» i våpensystemer og hvilke forbud og forpliktelser som trengs for å bevare meningsfull menneskelig kontroll over slike systemer for å sikre menneskeverd.


Brosjyren skisserer en enkel modell for hvordan en traktat om autonome våpensystemer kan se ut.


Vi mener at det er to hovedutfordringer vi må samarbeide

om å løse:

• for det første, hvilke autonome systemer som er grunnleggende uakseptable; og

• for det andre, hvordan vi kan sikre menneskelig kontroll over de våpensystemene som ikke er grunnleggende uakseptable for å overholde

både juridiske, moralske og etiske prinsipper.


Ønsker du å lese i brosjyren og lære mer? Da kan du laste ned PDF 'en under!


Ta gjerne kontakt med Norges Fredslag hvis du har spørsmål ;)


Regulering av autonomi i våpensystemer pdf
.pdf
Last ned PDF • 741KB


Comments


bottom of page