top of page

Status fra FNs Våpenkonvensjon 2022

Norges Fredslag er medlem av Stop Killer Robot-kampanjen, som ønsker ny internasjonal lov for å sikre meningsfull menneskelig kontroll over den økende autonomien vi ser i våpensystemer.


Derfor var Lene Grimstad, som leder prosjektgruppen vår om autonome våpen, i FN 25 – 29. juli for å følge med på statspartene til FNs Våpenkonvensjon sitt siste ekspertgruppemøte om autonome våpensystemer dette året.


Statenes utstrakte mål for uken var å høste, ved konsensus, noe av årets arbeid. Brasils ambassadør Flávio Soares Damico var møteleder. Hans team hadde gjort et stort forarbeid og delte et rapportutkast med mulige konsensuskonklusjoner og anbefalinger, i forkant av møtet.


Utkastet inneholdt flere av nøkkelelementene som kan være med på å danne grunnlaget for et sammenhengende juridisk svar på utfordringen autonome våpensystemer bringer med seg. En todelt tilnærming basert på forbud og forpliktelser var synlig, og et stort flertall av statene i rommet støttet ambassadørens rapportutkast.


Men i løpet av uken gjentok dessverre fjoråret seg og sivilsamfunnet kan med rette være kritiske til hvorvidt dette er riktig forum å jobbe videre i. Etter en gjennomgang av rapporten i plenum tilbrakte en håndfull stater den siste møtedagen bak lukkede dører i konsultasjon med ambassadør Damico, som forsøkte å redde noe av innholdet i rapporten. Resten av statspartene og sivilsamfunnet ble sittende igjen i hovedrommet, i påvente av at de som ville minst skulle trekke sine røde linjer.


Åtte timer senere, kl. 17.00 kom ambassadøren med følge ut igjen. Et tynnslipp andreutkast av en rapport ble lagt frem, der det materielle innholdet var rippet vekk. Det er her vi er nå, sa en sliten ambassadør.


Deretter og på overtid brukte Russland og Cuba flere timer på å diskutere prosedyrereglene. Hvis de etter kl. 18.00 var i en uformell sesjon så ønsket ikke Russland å ha NGO-er i rommet. En farlig presedens å sette, som heldigvis ble slått tilbake på. Hvis klokken derimot ble stoppet 17.59 og de fortsatt var i en formell sesjon, så gjorde fraværet av oversettere det umulig å jobbe videre med teksten. Da var det kun mulig å vedta rapporten som den var.


Så kl. 22.00 fredag kveld hadde den store majoriteten av stater intet annet valg enn å godta det tynnslitte andreutkastet. Et svært lite transparent forum å jobbe i for majoriteten av stater, med lite til ingen fremgang å spore, til tross for majoritetens ønske.


Nå som Støre-regjeringen kartlegger og utvikler sin nasjonale posisjon bør de, som oss, ta innover seg at forumets troverdighet til å levere er på et bunnpunkt og plassere seg deretter. Norges Fredslag har observert møterekkene under FNs Våpenkonvensjon siden 2014 og stiller i den forbindelse gjerne til konsultasjon hos Støre-regjeringen.


Ønsker du å vite mer om autonome våpen og hvorfor det haster å regulere dem? Lene Grimstad skrev i forkant av FNs Våpenkonvensjon en kronikk om nettopp dette. Abonnerer du på Morgenbladet, kan du lese kronikken her:
Comments


bottom of page