Støtt oss….nå også med VIPPS


Nå kan du gi gaver til Norges Fredslag via VIPPS!

1. Gå inn i VIPPS og velg ‘Buy and Pay’

2. Søk etter Norges Fredslag (548856)

3. Velg sum for gaven

Vi takker for din støtte til vårt arbeid for fred!

Vi sender ut nyhetsbrev fire ganger per år med informasjon om kommende arrangementer og aktuelle fredspolitiske saker.
  • YouTube
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon