top of page

Støtt oss….nå også med VIPPS


Nå kan du gi gaver til Norges Fredslag via VIPPS!

1. Gå inn i VIPPS og velg ‘Buy and Pay’

2. Søk etter Norges Fredslag (548856)

3. Velg sum for gaven

Vi takker for din støtte til vårt arbeid for fred!

bottom of page