top of page

Ny rapport om autonome våpensystemer i Norge og EU

Norges Fredslaget kommer med ny rapport om utviklingen av autonome våpensystemer i Norge og EU. Den er skrevet av Alexander Harang og Fredrik Heldal
Over det siste tiåret har ubemannet krigsteknologi endret moderne krigføring dramatisk. Den raske teknologiske utviklingen har brakt oss nye humanitære og juridiske utfordringer. Autonome våpen, som vil kunne identifisere og angripe levende mål uten at menneske har noen meningsfull kontroll over denne beslutning eller handling, vil utfordre menneskerettsjussen og internasjonal humanitærrett helt fundamentalt. Hvordan kan noen stå til ansvar for et mord besluttet og utført av en maskin? Hvem vil være ansvarlig når maskinen gjør en fatal feil som forårsaker stor menneskelig lidelse? Om ansvaret for voldsutøvelsen pulveriseres, begrenser dette også insentivene for å sikre at robotene ikke vil skade sivile.

Comments


bottom of page