Norges Fredslag er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme fredskultur og nedrustning. Fredslaget er politisk og livsynsmessig uavhengig, og søker å sette fredssaken inn i en større og miljø- og samfunnsmessig sammenheng.

Fredslagets øverste organ er årsmøtet, der alle medlemmer har stemmerett. Styreleder og organisasjonssekretær tar seg av den daglige driften. De frivillige er organisert i temagruppene Autonome Våpen (Campaign To Stop Killer Robots), Fredspolitikk, Fredsundervisning (Help Increase the Peace Program/Alternative to Violence Project) og Fredskultur.

I tillegg har vi våre lokallag.

Styret

Styret velges av årsmøtet og sitter i ett år. Styret 2019-2020 består av:

  • Irene Elise Hamborg (leder)
  • Anneli Setalo (nestleder)
  • Pål Trautmann Olerud (økonomiansvarlig)
  • Lene Grimstad (styremedlem)
  • Ivar Espås Vangen (styremedlem)
  • Phillip Asbjørn Nortvedt (varamedlem)
  • Kari Anne Næss (varamedlem)
  • Anke Stumper (varamedlem)

Sekretariat

Fungerende organisasjonssekretær: Kari Anne Næss

Styringsdokumenter

Her finner du Fredslagets vedtekter og prinsipprogram.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss

Tilslutning og medlemskap

Norges Fredslag er tilsluttet:

Norges Fredslag er medlem av: