Norges Fredslag er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme fredskultur og nedrustning. Fredslaget er politisk og livsynsmessig uavhengig, og søker å sette fredssaken inn i en større og miljø- og samfunnsmessig sammenheng.

Fredslagets øverste organ er Årsmøtet, der alle medlemmer har stemmerett. Styre leder og organisasjonssekretær tar seg av den daglige driften. De frivillige er organisert i temagruppene Autonome Våpen (Campaign To Stop Killer Robots), Fredspolitikk, Fredsundervisning (Help Increase the Peace Program/Alternative to Violence Project) og Fredskultur.

I tillegg har vi våre lokallag.

Styret

Styret velges av Årsmøtet og sitter i ett år. Styret 2018-2019 består av:

  • Kari Anne Næss (leder)
  • Vilde Håvardsrud (nestleder)
  • Fredrik Heldal (økonomiansvarlig)
  • Lara Wiik
  • Lene Grimstad
  • Anneli Setalo (markedsføringsansvarlig)
  • Phillip Asbjørn Nortvedt (varamedlem)
  • Helge Hiram Jensen (varamedlem)

Sekretariat

Organisasjonssekretær: Eva-Maria Niedermeier

Jeg heter Eva-Maria Niedermeier og har nylig blitt ansatt som organisasjonssekretær i en 40 % stilling i Norges Fredslag. Jeg brenner for spørsmål rundt utvikling og fred, særlig i det sørlige Afrika og har en sterk tro på å at sivilsamfunn oppfyller en viktig rolle i fredsarbeidet, både i Norge og internasjonalt. Med en bachelor i Stats- og Forvaltningsvitenskap (Universitet Konstanz) og en master i Fred- og Konfliktstudier (Universitetet i Oslo) har jeg jobbet mye med freds-relaterte spørsmål før. Med mye praktisk erfaring fra norske og internasjonale NGOer og statlige organisasjoner har jeg i tillegg fått praktisk innsyn i hvordan man kan drive organisasjons- og påvirkningsarbeidet. Jeg ser frem til å bli kjent med Fredslagets medlemmene og jobbe med og for dere!

 

Studentpraktikant: Georg Edell

Jeg heter Georg Agnalt Edell og har nylig begynt som praktikant hos Norges Fredslag. Jeg tar for tiden en mastergrad i Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Oslo, og skal skrive oppgaven min om NATO-medlemskap og verdier.
Hittil synes jeg Norges Fredslag er en spennende organisasjon å delta i, og jeg får mye praktisk erfaring som utvilsomt vil komme meg til nytte i arbeidslivet. Jeg gleder meg til å jobbe videre med NFL!

Styringsdokumenter

Her finner du Fredslagets vedtekter og prinsipprogram.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss

Tilslutning og medlemskap

Norges Fredslag er tilsluttet:

Norges Fredslag er medlem av: