Bli med i gruppa for fredsundervisning!

En viktig del av Norges Fredslags arbeid er fredsundervisning og annet opplysningsarbeid for fred. Vi formidler blant annet metoder for ikkevoldelig konflikthåndtering og holder kurs og innledninger for organisasjoner, skoler, folkehøgskoler, ungdomsgrupper og andre interesserte.  For å være med i gruppa, ta kontakt med oss!   Den metoden vi i dag benytter oss mest av i fredsundervisningsarbeidet kalles HIPP. HIPP står …