Vi utvider vårt team! 4 spennende muligheter for engasjerte fredsfolk!

Organisasjonssekretær i 20% stilling Frivillig med ansvar for sosiale medier Frivillig koordinator for Fredsundervisning (HIPP) Frivillig koordinator for Fredspolitikk Organisasjonssekretær Vi søker en ny organisasjonssekretær i 20 % stilling med mulighet for økt stillingsprosent på sikt. Hos oss blir du en del av nasjonal og internasjonal fredsbevegelse, og får mulighet til å knytte nettverk på …

Historie til Norges eldste fredsorganisasjon

Norges Fredslag er landets eldste fredsorganisasjon, grunnlagt i 1885 av stortingsmannen Wollert Konow. Blant de første medlemmene var Bjørnstjerne Bjørnson, Arne Garborg og Halvdan Koht. Foreningen spilte en sentral rolle under unionsoppløsningen i 1905 sammen med den svenske søsterorganisasjonen Svenska Freds- og Skiljedomsföreningen. Fredslaget tar del i fredsideologi, som vil fremme ikkevoldelig konflikthåndtering, fremme forstålese …