NATO-toppmøte i opprustingens tegn

På tross av tilsynelatende store gnisninger mellom flere NATO-land i forkant, endte NATO-toppmøtet i desember med enighet om et nytt sluttdokument. Det strategiske konseptet fra 2010 blir videreført. Det samme blir målsettingen fra toppmøtet i Wales i 2014 om at medlemslandene skal bruke minst to prosent av sin BNP på militærutgifter. Mange pustet lettet ut …

Julemelding fra styreleder Irene Elise Hamborg

2019 har vært et krevende år for oss som ønsker å jobbe for fred.Det politiske klima i dagens Norge støtter ikke dette arbeidet, og pottene organisasjoner som vi har overlevd på eksisterer ikke lenger. Fra jeg ble valgt av årsmøtet i april har jeg gjort hva jeg kunne for å beholde Norges eldste fredsorganisasjon. Jeg …

På vei mot en atomvåpenfri verden; hva kan Norge gjøre?

I forslag til statsbudsjett for 2020 står det at man «vil videreutvikle Norges internasjonale lederrolle innen verifikasjon av kjernevåpennedrustning for å legge grunnlaget for reell nedrustning.» Det er svært positivt at regjeringen fremhever dette. Vi håper det betyr å jobbe for at nedrustningen skal skje – ikke bare å verifisere at den skjer. Frem til …